İhracatçı beyanı (Atr li mallar için / Menşe şaadetnamesi yerine)

 

A N T E T L İ    K A Ğ I T’ A   –   O R J İ N A L  İ S T E N İ Y O R

Türkçe

( İlave gümrük vergisi için )

İhracatçı Beyanı

Aşağıda imzası bulunan ben, ....... tarihli ............ sayılı faturada belirtilen  ................................... tanımlı eşyanın

........................ menşeli olduğunu ve üreticisinin ..................... ülkede yerleşik  ................... firması olduğunu beyan ederim.

İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

Tarih ve Yer   

İmza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzası

 

For English

( For additional customs tax )

Exporter's Declaration

I, the undersigned, declare that the goods named as ........... listed in this invoice ............................ (date and

number) originate in ......................... and produced by ........ (name of the firm) in ............. (name of country)

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and date

Name, title and signature

 

 

  • 4/3/2018 9:57:19 AM
YENİ EK VERGİ

Parasetamol, kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar, ahşap aletler, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları, saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar ve bunların kesici ağızları, adi metallerden kaplanmış elektrotlar, çok kademeli dalgıç pompaları, mekanik kaldırma platformlu yük arabaları, borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil), alternatif akım motorları (AC), hidrolik direksiyon kutuları, şırıngalar, resim ve yazı fırçaları, termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) ve diğer bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

  • 4/1/2018 1:54:53 PM
KEP adresi(Kayıtlı Elektronik Posta ) ve Elektronik İmza almayı unutmayınız

31.12.2014 tarihine kadar KEP adresi ( Kayıtlı Elektronik Posta ) ve Elektronik İmza almayı unutmayınız. Alınacak KEP adreslerinin yazışmalarda kullanılmak üzere tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

Müracaat noktaları için tıklayınız.

  • 6/2/2017 4:52:30 PM